RS-883超粗化微蚀液

发布时间:2021-07-09
产品特点:
本产品为硫酸双氧水型超粗化微蚀液,适用于需要改善干膜/油墨与铜层之结合能力之制程,如改善防焊掉油,干膜渗镀等,具有表面粗糙度值高Ra>4um,颜色均一,适合AOI扫描及定位工序等特点。

image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png

上一篇: RS-884减薄铜剂
下一篇: RS-666显影液